THÔNG TIN THANH TOÁN
Ngân hàng Vietcombank
– Số tài khoản: 1014982157
– Tên tài khoản: Công Ty TNHH MTV Green Long Phát
– Chi nhánh: VCB Chi nhánh Nhơn Trạch