1. Ống hút cỏ đuôi chồn

+ Năm 2021: 20.000 ống/ngày

+ Năm 2022-2023: 50.000 ống/ngày

+ Năm 2023-2025: 100.000 ống/ngày

2. Quai xách ly lá cọ

+ Năm 2021: 10.000 quai/ngày

+ Năm 2022-2023: 20.000 quai/ngày

+ Năm 2023-2025: 50.000 quai/ngày

Green Long Phát không ngừng phấn đấu để tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng đi cùng với việc  bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên của môi trường.